Fotoart Blog fotograficzny

Każdy z nas chciałby coś wygrać, jednak aby wygrać trzeba oczywiście grać i brać udział w konkursach. Bez tego najczęściej nie ma mowy o jakiejkolwiek wygranej. Tematyka takich konkursów jest bardzo różnorodna. Najczęściej ich tematyka jest zależna od organizatora, sponsora oraz tematyki. Niemniej można wyróżnić kilka działów, które są związane z konkursami fotograficznymi.

Dotyczą one najczęściej:

- portretów,

- roślin,

- zwierząt,

- przyrody,

- architektury,

- fotografia czarnobiała,

Jednak tematyka może być i bardziej szczegółowa, charakterystyczna również dla określonych regionów. Obejmować może to zarówno konkretnej gminy i województwa. Zawężona tematyka może obejmować również:

- poszczególne żywioły, jak ogień, woda, wiatr, ziemia,

- maszyn, urządzenia, jako te stosowane w kolei, przemyśle czy rolnictwie,

- tematyką mogą być też naturalne i bezpieczne źródła energii.

Niekiedy tematyka, nie jest jednoznacznie podana, co pozwala na naszą osobistą i pełną interpretację. Pozwala to na wykazanie się osobistą inwencją i pomysłowością w ujęciu danej tematyki.

Tym samym bohaterem zdjęć mogą być sami ludzie, również w wykonywanych pracach, bądź też w sytuacjach trudnych i osobistych. Należy zawsze pamiętać fotografując poszczególne osoby, by uzyskać ich zgodę na wykonanie takiej fotografii. Należy pamiętać, jednocześnie, że nie każdy chciałby by być fotografowanym. Dobrze jest mieć potwierdzone to podpisanym oświadczeniem, tym bardziej, że wiele konkursów wymaga takie oświadczenia z naszej strony. Do takich konkursów, zapraszane są najczęściej zarówno amatorzy i profesjonaliści, choć można niekiedy spotkać się z konkursami skierowanymi do określonych osób, jak i takie, które wyróżniają kilka kategorii, dzielonych zarówno pod względem doświadczenia, jak również i wieku. Dzięki temu nawet osoby zatrudnione w firmach profesjonalnie związanymi z fotografią, mogą pokazać swoje zdjęcia z jak najlepszej strony.

Nim jednak wyślemy zdjęcia na dany konkurs, należy zapoznać się wcześniej z regulaminem. To bowiem tam można znaleźć informacje o ilości zdjęć, które należy przesłać, adresie, zasadach odbioru ewentualnej nagrody, zasadach dotyczącymi udziału w konkursie, jak również czy istnieje kwota, którą należy uiścić za taki udział.

Dla wszystkich chcących wziąć udział w tego typu konkursach, można mieć tylko radę, by wybrali najlepsze zdjęcia i nie bali się ich pokazywać.